Vol 4, No 1 (2020)

Table of Contents

Articles

Agostinho dos Santos Gonçalves, Charles Fatima Guterres, Liliana do Nascimento de Castro Guterres
PDF
1-11
Agostinho dos Santos Gonçalves, Ilidio Ximenes Moreira, Alcina Freitas
PDF
12-21
Agostinho dos Santos Gonçalves, Charles Fatima Guterres, Samuel Amaral
PDF
22-36
Adilah Pratiwi, Dewi Ariani
PDF
37-46
Ary Fawzi
PDF
47-55
Heni Dwi Arista
PDF
56-69
Ilidio Ximenes Moreira, Augusto da Costa, Lazaro Belo, Agostinho dos Santos Gonçalves, Rafael Savio
PDF
70-78
Ilidio Ximenes Moreira, Sebastião Pereira, Joana Maia Exposto, Luis Valentim J.M.S. Dos Santos
PDF
79-87
Rosa da Cruz, Sebastião Pereira, Agostinho Dos Santos Gonçalves, Partiani Mardianti
PDF
88-97
Sebastião Pereira, Charles Fátima Guterres, Rodrigo Texeira
PDF
98-116
Sebastião Pereira, Charles Fatima Guterres, Juliana Bui
PDF
117-126
Taufiq Kurniawan
PDF
127-136
Anastasia Baan
PDF
137-145